.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom ...
Radom, okr. 16
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 736232
Powierzchnia: 7031.18 km2
Zaludnienie: 104 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 507
L. obw. z których
spłynęły dane:
507
L. upr. do głos.: 571521
L. wyd. kart: 160713
28.12%
brak25.52%26.05%26.58%27.11%27.64%28.17%28.70%29.23%29.76%30.29% 
............
danych26.04%26.57%27.10%27.63%28.16%28.69%29.22%29.75%30.28%30.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
140100białobrzeski, pow.222225952757429.18
140600grójecki, pow.7474771482005826.00
140700kozienicki, pow.5555510001416827.78
140900lipski, pow.404030545843827.62
142300przysuski, pow.3636356281094930.73
146301Radom, m.1081081804965420330.03
142500radomski, pow.1041041095342795325.52
143000szydłowiecki, pow.303031879876427.49
143600zwoleński, pow.383829339860629.33
  Radom, okr. 16 507 507 571521 160713 28.12
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska2412412201286110827.76
2gminia miejsko wiejska1471471551064097626.42
3gmina miejska111115791442628.03
4miasto na prawach powiatu1081081804965420330.03

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca