.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 10:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin ...
Lublin, okr. 6
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1213725
Powierzchnia: 9854.5 km2
Zaludnienie: 123 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 915
L. obw. z których
spłynęły dane:
915
L. upr. do głos.: 956566
L. wyd. kart: 64383
6.73%
brak4.79%5.19%5.59%5.99%6.39%6.79%7.19%7.59%7.99%8.39% 
............
danych5.18%5.58%5.98%6.38%6.78%7.18%7.58%7.98%8.38%8.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
060500janowski, pow.36363832833538.75
060700kraśnicki, pow.84848054356517.02
060800lubartowski, pow.86867203745316.29
060900lubelski, pow.11911910664774356.97
066301Lublin, m.192192279281198127.09
061000łęczyński, pow.47474363020914.79
061100łukowski, pow.86868390154416.49
061200opolski, pow.60605107728425.56
061400puławski, pow.88889503270907.46
061600rycki, pow.64644804427995.83
061700świdnicki, pow.53535804633385.75
  Lublin, okr. 6 915 915 956566 64383 6.73
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska462462377030248366.59
2gminia miejsko wiejska14814813522980705.97
3gmina miejska113113165026116657.07
4miasto na prawach powiatu192192279281198127.09

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca