.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 10:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Elbląg ...
Elbląg, okr. 33
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 652939
Powierzchnia: 9745.65 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 426
L. obw. z których
spłynęły dane:
426
L. upr. do głos.: 504796
L. wyd. kart: 29946
5.93%
brak4.49%4.88%5.27%5.66%6.05%6.44%6.83%7.22%7.61%8.00% 
............
danych4.87%5.26%5.65%6.04%6.43%6.82%7.21%7.60%7.99%8.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
280100bartoszycki, pow.37375141027245.30
280200braniewski, pow.35353485718535.32
280300działdowski, pow.52525123828735.61
286101Elbląg, m.626210109769436.87
280400elbląski, pow.42424402719784.49
280700iławski, pow.60607080840135.67
280900lidzbarski, pow.32323437320035.83
281200nowomiejski, pow.29293278027198.29
281500ostródzki, pow.77778420648405.75
  Elbląg, okr. 33 426 426 504796 29946 5.93
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska16116114938486325.78
2gminia miejsko wiejska11111111376957405.05
3gmina miejska929214054686316.14
4miasto na prawach powiatu626210109769436.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca