.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Szczecin / łobeski, pow. / Dobra, gm.
Dobra, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4713
Powierzchnia: 116.1 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3591
L. wyd. kart: 808
22.50%
brak22.50%23.73%24.96%26.19%27.42%28.65%29.88%31.11%32.34%33.57% 
............
danych23.72%24.95%26.18%27.41%28.64%29.87%31.10%32.33%33.56%34.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dobrej189251051047926.96
2Urząd Miejski w Dobrej, ul.Rynek 1108120320319618.78
3Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach61895959315.37
  Dobra, gm. 3591 808 808 768 22.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca