.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / wałecki, pow. / Tuczno, gm.
Tuczno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5399
Powierzchnia: 249.9 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4053
L. wyd. kart: 1322
32.62%
brak27.73%29.10%30.47%31.84%33.21%34.58%35.95%37.32%38.69%40.06% 
............
danych29.09%30.46%31.83%33.20%34.57%35.94%37.31%38.68%40.05%41.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski Tuczno ul. Wolności 6206169369266033.62
2Szkoła Podstawowa Marcinkowice, Marcinkowice 4678922922922329.02
3Świetlica wiejska, Rzeczyca ul. 1 Maja 3984728328325933.41
4Świetlica wiejska Zdbowo, Zdbowo 235611711711132.87
  Tuczno, gm. 4053 1322 1321 1253 32.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca