.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / szczecinecki, pow. / Szczecinek, gm.
Szczecinek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10453
Powierzchnia: 510.21 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 7600
L. wyd. kart: 1961
25.80%
brak25.80%27.40%29.00%30.60%32.20%33.80%35.40%37.00%38.60%40.20% 
............
danych27.39%28.99%30.59%32.19%33.79%35.39%36.99%38.59%40.19%41.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Wierzchowie129229829828423.07
2Szkoła Podstawowa w Sporem55514314013625.77
3Szkoła Podstawowa w Parsęcku162540640538624.98
4Szkoła Podstawowa w Jeleninie107230629829828.54
5Szkoła Podstawowa w Turowie112934934933730.91
6Szkoła Podstawowa z Żółtnicy87220820820223.85
7Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej105525125124223.79
  Szczecinek, gm. 7600 1961 1949 1885 25.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca