.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / szczecinecki, pow. / Biały Bór, gm.
Biały Bór, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5389
Powierzchnia: 270.23 km2
Zaludnienie: 19 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4101
L. wyd. kart: 1258
30.68%
brak25.80%27.40%29.00%30.60%32.20%33.80%35.40%37.00%38.60%40.20% 
............
danych27.39%28.99%30.59%32.19%33.79%35.39%36.99%38.59%40.19%41.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół im. Oskara Langego, Biały Bór ul. Brzeźnicka 10184257557553731.22
2Szkoła Podstawowa nr 2 Biały Bór, ul. Żymierskiego 2768512612612218.39
3Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim 1344214214214032.13
4Szkoła Podstawowa w Drzonowie 48 A113241541338836.66
  Biały Bór, gm. 4101 1258 1256 1187 30.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca