.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / sławieński, pow. / Sławno, gm.
Sławno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9032
Powierzchnia: 284.2 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 6497
L. wyd. kart: 1764
27.15%
brak27.15%28.18%29.21%30.24%31.27%32.30%33.33%34.36%35.39%36.42% 
............
danych28.17%29.20%30.23%31.26%32.29%33.32%34.35%35.38%36.41%37.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Boleszewie40393939223.08
2Świetlica wiejska w Kwasowie51416316316031.71
3Szkoła Podstawowa w Bobrowicach103232232230831.20
4Szkoła Podstawowa w Sławsku103027927926727.09
5Szkoła Podstawowa w Warszkowie130431431430324.08
6Szkoła Podstawowa we Wrześnicy98927227226527.50
7Sala wiejska w Żukowie122532132030926.20
  Sławno, gm. 6497 1764 1763 1704 27.15

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca