.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / sławieński, pow. / Malechowo, gm.
Malechowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6723
Powierzchnia: 226.63 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5022
L. wyd. kart: 1452
28.91%
brak27.15%28.18%29.21%30.24%31.27%32.30%33.33%34.36%35.39%36.42% 
............
danych28.17%29.20%30.23%31.26%32.29%33.32%34.35%35.38%36.41%37.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Niemicy104332132130330.78
2Gimnazjum w Malechowie163245745544128.00
3Szkoła Podstawowa w Lejkowie125832932931326.15
4Szkoła Podstawowa w Ostrowcu108934534533731.68
  Malechowo, gm. 5022 1452 1450 1394 28.91

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca