.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / koszaliński, pow. / Będzino, gm.
Będzino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9340
Powierzchnia: 180.92 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 7120
L. wyd. kart: 2178
30.59%
brak28.75%29.88%31.01%32.14%33.27%34.40%35.53%36.66%37.79%38.92% 
............
danych29.87%31.00%32.13%33.26%34.39%35.52%36.65%37.78%38.91%40.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstwowa Mścice230471171067830.86
2Dom Kultury Będzino99530630529230.75
3Świetlica Borkowice87827727727131.55
4Dom Kultury Dobrzyca140938438437327.25
5Szkoła Podstawowa Tymień89522922922325.59
6Szkoła Podstawowa Jamno63927127126442.41
  Będzino, gm. 7120 2178 2176 2101 30.59

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca