.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / kołobrzeski, pow. / Ustronie Morskie, gm.
Ustronie Morskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3584
Powierzchnia: 57.27 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 2840
L. wyd. kart: 1102
38.80%
brak25.49%27.12%28.75%30.38%32.01%33.64%35.27%36.90%38.53%40.16% 
............
danych27.11%28.74%30.37%32.00%33.63%35.26%36.89%38.52%40.15%41.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, ul. Nadbrzeżna 20241396892692640.12
2Szkoła Podstawowa w Rusowie, Rusowo 3042713413411931.38
  Ustronie Morskie, gm. 2840 1102 1060 1045 38.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca