.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / kołobrzeski, pow. / Siemyśl, gm.
Siemyśl, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3564
Powierzchnia: 107.44 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 2649
L. wyd. kart: 736
27.78%
brak25.49%27.12%28.75%30.38%32.01%33.64%35.27%36.90%38.53%40.16% 
............
danych27.11%28.74%30.37%32.00%33.63%35.26%36.89%38.52%40.15%41.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie , Charzyno ul. Wojska Polskiego 11105927827826626.25
2Zespół Szkół, Siemyśl ul. Szkolna 10159045845843828.81
  Siemyśl, gm. 2649 736 736 704 27.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca