.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / kołobrzeski, pow. / Gościno, gm.
Gościno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5251
Powierzchnia: 116.04 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3918
L. wyd. kart: 1066
27.21%
brak25.49%27.12%28.75%30.38%32.01%33.64%35.27%36.90%38.53%40.16% 
............
danych27.11%28.74%30.37%32.00%33.63%35.26%36.89%38.52%40.15%41.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Gościnie, Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 5886129229228033.91
2Szkoła Podstawowa w Gościnie, Gościno ul. Kościuszki 5163747047246128.71
3Szkoła Podstawowa w Robuniu91215515514717.00
4Świetlica Wiejska w Wartkowie45811211210424.45
5Dom Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. Karlińska 15037373574.00
  Gościno, gm. 3918 1066 1068 1027 27.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca