.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / białogardzki, pow. / Tychowo, gm.
Tychowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7210
Powierzchnia: 350.69 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 5420
L. wyd. kart: 1527
28.17%
brak23.56%24.84%26.12%27.40%28.68%29.96%31.24%32.52%33.80%35.08% 
............
danych24.83%26.11%27.39%28.67%29.95%31.23%32.51%33.79%35.07%36.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica wiejska w Sadkowie89821521520323.94
2Świetlica wiejska w Kowalkach79919719718924.66
3Szkoła Podstawowa w Tychowie150139839839226.52
4Urząd Gminy w Tychowie104640240238938.43
5Zespół Szkół w Dobrowie117631531530526.79
  Tychowo, gm. 5420 1527 1527 1478 28.17

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca