.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / białogardzki, pow. / Karlino, gm.
Karlino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9436
Powierzchnia: 141.02 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 7127
L. wyd. kart: 1951
27.37%
brak23.56%24.84%26.12%27.40%28.68%29.96%31.24%32.52%33.80%35.08% 
............
danych24.83%26.11%27.39%28.67%29.95%31.23%32.51%33.79%35.07%36.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Karliński Ośrodek Kultury ul. Szczecińska 3137343243240031.46
2Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 3180260760757633.68
3Szkoła Podstawowa Karlino141047447444733.62
4Szkoła Podstawowa Daszewo85313913913216.30
5Szkoła Podstawowa Karścino123617117116313.83
6Szkoła Podstawowa Karwin45312812612628.26
  Karlino, gm. 7127 1951 1949 1844 27.37

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca