.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / złotowski, pow. ...
złotowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 70780
Powierzchnia: 1660.91 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 44
L. obw. z których
spłynęły dane:
44
L. upr. do głos.: 53472
L. wyd. kart: 20590
38.51%
brak33.60%35.00%36.40%37.80%39.20%40.60%42.00%43.40%44.80%46.20% 
............
danych34.99%36.39%37.79%39.19%40.59%41.99%43.39%44.79%46.19%47.60% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
303102Jastrowie, gm.894931753173304635.48
303103Krajenka, gm.552222572252218140.87
303104Lipka, gm.433815031483142334.65
303105Okonek, gm.706423742372226433.61
303106Tarnówka, gm.238688188083136.92
303107Zakrzewo, gm.351216701668161347.55
303108Złotów, gm.673522752274216433.78
303101Złotów, m.1496664556448624743.13
  złotowski, pow. 53472 20590 20550 19769 38.51
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2825611697116821126841.40
2Wieś2521688938868850135.27
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000589825512548244443.25
2od 5 001 do 10 0002365984098381803235.54
3od 10 001 do 20 0002391596309621929340.27
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca