.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Konin / średzki, pow. / Nowe Miasto nad Wartą, gm.
Nowe Miasto nad Wartą, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9172
Powierzchnia: 119.54 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 6853
L. wyd. kart: 2193
32.00%
brak32.00%32.58%33.16%33.74%34.32%34.90%35.48%36.06%36.64%37.22% 
............
danych32.57%33.15%33.73%34.31%34.89%35.47%36.05%36.63%37.21%37.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Boguszyn ul. Śremska 35135645545241633.55
2Szkoła Podstawowa, Klęka162241441439825.52
3Szkoła Podstawowa, Kolniczki103531130930330.05
4Gimnazjum, ul. Szkolna 1, Nowe Miasto nad Wartą145355255253737.99
5Gimnazjum, ul. Śremska 30, Chocicza138746145944233.24
  Nowe Miasto nad Wartą, gm. 6853 2193 2186 2096 32.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca