.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Konin / słupecki, pow. ...
słupecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 60076
Powierzchnia: 837.91 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 37
L. obw. z których
spłynęły dane:
37
L. upr. do głos.: 46290
L. wyd. kart: 16442
35.52%
brak30.53%32.01%33.49%34.97%36.45%37.93%39.41%40.89%42.37%43.85% 
............
danych32.00%33.48%34.96%36.44%37.92%39.40%40.88%42.36%43.84%45.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
302302Lądek, gm.450515241523145633.83
302303Orchowo, gm.303210661066101235.16
302304Ostrowite, gm.397012311231116731.01
302305Powidz, gm.175679579575145.27
302306Słupca, gm.687421622159209031.45
302301Słupca, m.1180948544852463841.10
302307Strzałkowo, gm.732226662662252536.41
302308Zagórów, gm.702221442142203330.53
  słupecki, pow. 46290 16442 16430 15672 35.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1410056605656540440.14
2Wieś3219010782107741026833.49
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000478818611861176338.87
2od 5 001 do 10 0002969397279717927132.76
3od 10 001 do 20 0001180948544852463841.10
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca