.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / pilski, pow. / Miasteczko Krajeńskie, gm.
Miasteczko Krajeńskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3239
Powierzchnia: 70.72 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2444
L. wyd. kart: 1182
48.36%
brak36.72%39.20%41.68%44.16%46.64%49.12%51.60%54.08%56.56%59.04% 
............
danych39.19%41.67%44.15%46.63%49.11%51.59%54.07%56.55%59.03%61.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury, Miasteczko Krajeńskie ul.Dąbrowskiego 3998355455454656.36
2Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej , Brzostowo 69,88937137136141.73
3Remizo-świetlica, Grabówno 77,57225725725544.93
  Miasteczko Krajeńskie, gm. 2444 1182 1182 1162 48.36

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca