.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / pilski, pow. / Kaczory, gm.
Kaczory, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7512
Powierzchnia: 150.01 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 5594
L. wyd. kart: 3437
61.44%
brak36.72%39.20%41.68%44.16%46.64%49.12%51.60%54.08%56.56%59.04% 
............
danych39.19%41.67%44.15%46.63%49.11%51.59%54.07%56.55%59.03%61.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Śmiłowo Ul.Pilska 40134491991990768.38
2Gminny Ośrodek Kultury, Kaczory ul.Pilska 1a202013251322128665.59
3Wiejski Dom Kultury, Dziembowo 3394850650649653.38
4Wiejski Dom Kultury, Rzadkowo 1765333533533251.30
5Wiejski Dom Kultury, Morzewo 15262935235234155.96
  Kaczory, gm. 5594 3437 3434 3362 61.44

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca