.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / ostrzeszowski, pow. / Kraszewice, gm.
Kraszewice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3698
Powierzchnia: 75.11 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2769
L. wyd. kart: 976
35.25%
brak33.80%34.19%34.58%34.97%35.36%35.75%36.14%36.53%36.92%37.31% 
............
danych34.18%34.57%34.96%35.35%35.74%36.13%36.52%36.91%37.30%37.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Ochotnicza Straż Pożarna w Rencie47014814813631.49
2Gimnazjum w Kraszewicach127849649547338.81
3Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej102133233231332.52
  Kraszewice, gm. 2769 976 975 922 35.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca