.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / ostrowski, pow. / Raszków, gm.
Raszków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11394
Powierzchnia: 134.46 km2
Zaludnienie: 84 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 8561
L. wyd. kart: 3079
35.97%
brak34.19%35.19%36.19%37.19%38.19%39.19%40.19%41.19%42.19%43.19% 
............
danych35.18%36.18%37.18%38.18%39.18%40.18%41.18%42.18%43.18%44.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica Wiejska w Grudzielcu Nowym60719219218231.63
2Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym56621621620638.16
3Świetlica Wiejska w Ligocie154838238137224.68
4Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie ul. Koźmińska191875875672439.52
5Dom Strażaka w Moszczance118145945844838.87
6Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybysławicach106539139138736.71
7Szkoła Podstawowa w Radłowie167668168165440.63
  Raszków, gm. 8561 3079 3075 2973 35.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca