.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / ostrowski, pow. / Nowe Skalmierzyce, gm.
Nowe Skalmierzyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15200
Powierzchnia: 125.67 km2
Zaludnienie: 120 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 11697
L. wyd. kart: 4165
35.61%
brak34.19%35.19%36.19%37.19%38.19%39.19%40.19%41.19%42.19%43.19% 
............
danych35.18%36.18%37.18%38.18%39.18%40.18%41.18%42.18%43.18%44.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 52229085985680637.51
2Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach ul. Okólna 8222977777573734.86
3Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach ul.Ostrowska 14225485084782237.71
4Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych ul. Szkolna 692231731730434.38
5Zespół Szkół w Ociążu ul. Szkolna 56 Fabianów96732832831733.92
6Szkoła Podstawowa w Kotowiecku ul. Kaliska 454413313312424.45
7Szkoła Podstawowa w Droszewie112443143141238.35
8Szkoła Podstawowa w Gostyczynie136747047045434.38
  Nowe Skalmierzyce, gm. 11697 4165 4157 3976 35.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca