.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / kościański, pow. ...
kościański, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77817
Powierzchnia: 722.53 km2
Zaludnienie: 107 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 52
L. obw. z których
spłynęły dane:
52
L. upr. do głos.: 60270
L. wyd. kart: 22650
37.58%
brak34.54%35.28%36.02%36.76%37.50%38.24%38.98%39.72%40.46%41.20% 
............
danych35.27%36.01%36.75%37.49%38.23%38.97%39.71%40.45%41.19%41.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
301102Czempiń, gm.869630042996276234.54
301103Kościan, gm.1122840694063368936.24
301101Kościan, m.1946381468142761041.85
301104Krzywiń, gm.746826272627241735.18
301105Śmigiel, gm.1341548044799450035.81
  kościański, pow. 60270 22650 22627 20978 37.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3082512481124741161540.49
2Wieś294451016910153936334.54
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 000746826272627241735.18
3od 10 001 do 20 0003333911877118581095135.62
4od 20 001 do 50 0001946381468142761041.85
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca