.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / kępiński, pow. / Perzów, gm.
Perzów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3912
Powierzchnia: 75.46 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2948
L. wyd. kart: 944
32.02%
brak32.02%32.83%33.64%34.45%35.26%36.07%36.88%37.69%38.50%39.31% 
............
danych32.82%33.63%34.44%35.25%36.06%36.87%37.68%38.49%39.30%40.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie - Perzów 78b128640340338631.34
2Szkoła Podstawowa w Trębaczowie - Trębaczów 14269522522521632.37
3Szkoła Podstawowa w Domasłowie - Domasłów 131711611611536.59
4Szkoła Podstawowa w Miechowie - Miechów 5665020019718930.77
  Perzów, gm. 2948 944 941 906 32.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca