.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / kępiński, pow. / Łęka Opatowska, gm.
Łęka Opatowska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5250
Powierzchnia: 77.54 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3947
L. wyd. kart: 1495
37.88%
brak32.02%32.83%33.64%34.45%35.26%36.07%36.88%37.69%38.50%39.31% 
............
danych32.82%33.63%34.44%35.25%36.06%36.87%37.68%38.49%39.30%40.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej ul.Akacjowa 4146350250247134.31
2Szkoła Podstawowa w Siemianicach ul. Szkolna 299640040038440.16
3Szkoła Podstawowa w Opatowie ul.Poznańska 7148859359256139.85
  Łęka Opatowska, gm. 3947 1495 1494 1416 37.88

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca