.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / kępiński, pow. / Kępno, gm.
Kępno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 24581
Powierzchnia: 124.03 km2
Zaludnienie: 198 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 17
L. obw. z których
spłynęły dane:
17
L. upr. do głos.: 19226
L. wyd. kart: 7708
40.09%
brak32.02%32.83%33.64%34.45%35.26%36.07%36.88%37.69%38.50%39.31% 
............
danych32.82%33.63%34.44%35.25%36.06%36.87%37.68%38.49%39.30%40.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Budynek po Kępińskim Domu Kultury ul. Ratuszowa 2187677077072641.04
2Przedszkole Samorządowe Nr 5 Os. 700-lecia 9228498498393143.08
3Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 21122755455453245.15
4Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie ul. Sienkiewicza 48194488888885545.68
5Gimnazjum Nr 1 w Kępnie ul.Tysiąclecia 1186279479477542.64
6Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie Osiedle Odrodzenia173372572569641.83
7Szkoła Podstawowa w Krążkowach185867467264436.28
8Szkoła Podstawowa w Hanulinie95734934933836.47
9Budynek po szkole podstawowej w Szklarce Mielęckiej76124023923431.54
10Dom Strażaka w Rzetni45813213212728.82
11Szkoła Podstawowa w Mikorzynie118239439437933.33
12Szkoła Podstawowa w Olszowej79630930728438.82
13Szkoła Podstawowa w Świbie77730430228139.12
14Szkoła Podstawowa w Kierznie59721921921336.68
15Szkoła Podstawowa w Myjomicach80532532431940.37
16Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie6425242439.06
17Dom Pomocy Społecznej w Rzetni4522221848.89
  Kępno, gm. 19226 7708 7698 7376 40.09

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca