.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / kaliski, pow. / Lisków, gm.
Lisków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5505
Powierzchnia: 75.83 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4209
L. wyd. kart: 1625
38.61%
brak30.40%31.83%33.26%34.69%36.12%37.55%38.98%40.41%41.84%43.27% 
............
danych31.82%33.25%34.68%36.11%37.54%38.97%40.40%41.83%43.26%44.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Zakrzynie91529729728432.46
2Szkoła Podstawowa w Strzałkowie103536936933735.65
3Szkoła Podstawowa im.Józefa Wybickiego w Liskowie180982182177145.38
4Szkoła Podstawowa w Ciepielewie45013813813030.67
  Lisków, gm. 4209 1625 1625 1522 38.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca