.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / jarociński, pow. / Jaraczewo, gm.
Jaraczewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8344
Powierzchnia: 132.89 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 6239
L. wyd. kart: 2548
40.84%
brak31.63%32.56%33.49%34.42%35.35%36.28%37.21%38.14%39.07%40.00% 
............
danych32.55%33.48%34.41%35.34%36.27%37.20%38.13%39.06%39.99%40.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica wiejska w Cerekwicy73028428427138.90
2Szkoła Podstawowa w Górze163873573569644.87
3Urząd Gminy Jaraczewo204480880674439.53
4Szkoła Podstawowa w Noskowie93537637535840.21
5Zespół Szkół w Rusku89234532532538.68
  Jaraczewo, gm. 6239 2548 2525 2394 40.84

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca