.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / grodziski, pow. / Wielichowo, gm.
Wielichowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6954
Powierzchnia: 107.43 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 5120
L. wyd. kart: 2020
39.45%
brak32.03%32.78%33.53%34.28%35.03%35.78%36.53%37.28%38.03%38.78% 
............
danych32.77%33.52%34.27%35.02%35.77%36.52%37.27%38.02%38.77%39.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie, ul. Kościelna 7a130360960857246.74
2Szkoła Podstawowa w Łubnicy, ul. Szkolna 479127527525834.77
3Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim, ul. Kościańska 2 (pałac)133251151047838.36
4Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie, ul. Kościelna 7a119242042039635.23
5Szkoła Podstawowa w Gradowicach, ul. Szkolna 2050220520518340.84
  Wielichowo, gm. 5120 2020 2018 1887 39.45

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca