.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / grodziski, pow. / Granowo, gm.
Granowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4867
Powierzchnia: 68.42 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3602
L. wyd. kart: 1251
34.73%
brak32.03%32.78%33.53%34.28%35.03%35.78%36.53%37.28%38.03%38.78% 
............
danych32.77%33.52%34.27%35.02%35.77%36.52%37.27%38.02%38.77%39.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Granowie, ul. Konstytucji 3 Maja 1183069969965338.20
2Szkoła Podstawowa w Bielawach41513913912733.49
3Szkoła Podstawowa w Granowie, ul. Szkolna 4135741341338130.43
  Granowo, gm. 3602 1251 1251 1161 34.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca