.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / chodzieski, pow. ...
chodzieski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47517
Powierzchnia: 680.58 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 35
L. obw. z których
spłynęły dane:
35
L. upr. do głos.: 36690
L. wyd. kart: 15671
42.71%
brak36.87%37.62%38.37%39.12%39.87%40.62%41.37%42.12%42.87%43.62% 
............
danych37.61%38.36%39.11%39.86%40.61%41.36%42.11%42.86%43.61%44.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
300102Budzyń, gm.622122942291216836.88
300103Chodzież, gm.414017561756168042.42
300101Chodzież, m.1612071457141679544.32
300104Margonin, gm.471920712069198843.89
300105Szamocin, gm.549024052404229243.81
  chodzieski, pow. 36690 15671 15661 14923 42.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto224151018010175968745.42
2Wieś1427554915486523638.47
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0002057085268520812841.45
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001612071457141679544.32
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca