.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / skarżyski, pow. / Suchedniów, gm.
Suchedniów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11370
Powierzchnia: 74.96 km2
Zaludnienie: 151 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 9029
L. wyd. kart: 3219
35.65%
brak31.05%32.24%33.43%34.62%35.81%37.00%38.19%39.38%40.57%41.76% 
............
danych32.23%33.42%34.61%35.80%36.99%38.18%39.37%40.56%41.75%42.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Suchedniowie ul.Szarych Szeregów 6129145845643935.48
2Gimnazjum w Suchedniowie ul.Szarych Szeregów 6152662662659341.02
3Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5119942642640735.53
4Zgromadzenie Sióstr ,,Serca Jezus" w Suchedniowie ul.Kielecka 52127140940939932.18
5Samorządowe Przedszkole w Suchedniowie, ul. E. Peck 15a93135735734538.35
6Urząd Stanu Cywilnego w Suchedniowie, ul. Sportowa 1123743743741735.33
7Szkoła Podstawowa w Ostojowie84628128127233.22
8Szkoła Podstawowa w Michniowie34710210210029.39
9Dom Kultury w Mostkach38112312312032.28
  Suchedniów, gm. 9029 3219 3217 3092 35.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca