.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / ostrowiecki, pow. / Kunów, gm.
Kunów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10269
Powierzchnia: 113.73 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 11
L. obw. z których
spłynęły dane:
11
L. upr. do głos.: 8023
L. wyd. kart: 2131
26.56%
brak26.40%27.30%28.20%29.10%30.00%30.90%31.80%32.70%33.60%34.50% 
............
danych27.29%28.19%29.09%29.99%30.89%31.79%32.69%33.59%34.49%35.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Bukowiu46814514513930.98
2Szkoła Podstawowa w Chocimowie58714314314224.36
3Szkoła Podstawowa w Dołach Biskupich38281817321.20
4Szkoła Podstawowa w Janiku109124924924322.82
5Szkoła Podstawowa w Kunowie109034432632631.56
6Zespół Szkół w Kunowie182245845843325.14
7Szkoła Podstawowa w Miłkowskiej Karczmie34678787322.54
8Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym64917417416726.81
9Remiza OSP w Nietulisku Małym62119519219231.40
10Szkoła Podstawowa w Wymysłowie41511511511227.71
11Mieszkanie prywatne, Boksycka 47 (p. Serafin Maria)55214914913926.99
  Kunów, gm. 8023 2131 2110 2039 26.56

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca