.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / ostrowiecki, pow. / Ćmielów, gm.
Ćmielów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8118
Powierzchnia: 117.7 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6525
L. wyd. kart: 2032
31.14%
brak26.40%27.30%28.20%29.10%30.00%30.90%31.80%32.70%33.60%34.50% 
............
danych27.29%28.19%29.09%29.99%30.89%31.79%32.69%33.59%34.49%35.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Ćmielowie125437837835330.14
2Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie229565665562328.58
3Szkoła Podstawowa w Brzóstowej179453653650729.88
4Szkoła Podstawowa w Rudzie Kościelnej40213713712434.08
5Szkoła Podstawowa w Podgórzu37017817817048.11
6Szkoła Podstawowa w Przeuszynie41014714714635.85
  Ćmielów, gm. 6525 2032 2031 1923 31.14

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca