.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / ostrowiecki, pow. / Bodzechów, gm.
Bodzechów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13676
Powierzchnia: 122.28 km2
Zaludnienie: 111 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 11
L. obw. z których
spłynęły dane:
11
L. upr. do głos.: 10810
L. wyd. kart: 3675
34.00%
brak26.40%27.30%28.20%29.10%30.00%30.90%31.80%32.70%33.60%34.50% 
............
danych27.29%28.19%29.09%29.99%30.89%31.79%32.69%33.59%34.49%35.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Bodzechowie136342142140130.89
2Szkoła Podstawowa w Miłkowie66623423422435.14
3Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach182155451651630.42
4Szkoła Podstawowa w Szewnie169371070666841.94
5Świetlica Wiejska w Jędrzejowicach87131531529336.17
6Szkoła Podstawowa w Chmielowie75926726725035.18
7Szkoła Podstawowa w Sarnówku86225525524229.58
8Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sudole83022322320626.87
9Świetlica Wiejska w Goździelinie58121121119736.32
10Leśniczówka Sowia Góra w Przyborowiu64916616615825.58
11P.P.H. "JANDAR" w Denkówku71531931930544.62
  Bodzechów, gm. 10810 3675 3633 3460 34.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca