.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / jędrzejowski, pow. / Wodzisław, gm.
Wodzisław, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7968
Powierzchnia: 176.66 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 6336
L. wyd. kart: 2230
35.20%
brak29.13%29.74%30.35%30.96%31.57%32.18%32.79%33.40%34.01%34.62% 
............
danych29.73%30.34%30.95%31.56%32.17%32.78%33.39%34.00%34.61%35.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Brześciu113336236235431.95
2Szkoła Podstawowa w Nawarzycach48920520519941.92
3Szkoła Podstawowa w Niegosławicach80526826825233.29
4Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu129147147144936.48
5Szkoła Podstawowa w Mierzawie49421121119942.71
6Remiza OSP w Wodzisławiu44715215214934.00
7Szkoła Podstawowa w Lubczy86926526525530.49
8Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach46517117116136.77
9Remiza OSP w Klemencicach34312512511936.44
  Wodzisław, gm. 6336 2230 2230 2137 35.20

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca