.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / jędrzejowski, pow. / Oksa, gm.
Oksa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4912
Powierzchnia: 90.26 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3864
L. wyd. kart: 1195
30.93%
brak29.13%29.74%30.35%30.96%31.57%32.18%32.79%33.40%34.01%34.62% 
............
danych29.73%30.34%30.95%31.56%32.17%32.78%33.39%34.00%34.61%35.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Oksie138648446845534.92
2Szkoła Podstawowa w Lipnie38114014013836.75
3Szkoła Podstawowa w Węgleszynie143736236134525.19
4Szkoła Podstawowa w Tyńcu35411211210331.64
5Szkoła Podstawowa w Nowych Kanicach30697979331.70
  Oksa, gm. 3864 1195 1178 1134 30.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca