.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / jędrzejowski, pow. / Imielno, gm.
Imielno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4691
Powierzchnia: 100.97 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3673
L. wyd. kart: 1185
32.26%
brak29.13%29.74%30.35%30.96%31.57%32.18%32.79%33.40%34.01%34.62% 
............
danych29.73%30.34%30.95%31.56%32.17%32.78%33.39%34.00%34.61%35.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Imielnie157960960857738.57
2Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach108031931929029.54
3Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie55913313312523.79
4Strażnica OSP w Opatkowicach Murowanych45512412411427.25
  Imielno, gm. 3673 1185 1184 1106 32.26

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca