.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / buski, pow. / Tuczępy, gm.
Tuczępy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3934
Powierzchnia: 83.74 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3050
L. wyd. kart: 1320
43.28%
brak29.29%30.96%32.63%34.30%35.97%37.64%39.31%40.98%42.65%44.32% 
............
danych30.95%32.62%34.29%35.96%37.63%39.30%40.97%42.64%44.31%45.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Kargowie45819819817843.23
2Szkoła Podstawowa w Tuczępach163875975967746.34
3Szkoła Podstawowa w Nizinach95436336333038.05
  Tuczępy, gm. 3050 1320 1320 1185 43.28

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca