.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia ...
Gdynia, okr. 25
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1157102
Powierzchnia: 12464.7 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 686
L. obw. z których
spłynęły dane:
686
L. upr. do głos.: 891822
L. wyd. kart: 382165
42.85%
brak30.30%37.27%44.24%51.21%58.18%65.15%72.12%79.09%86.06%93.03% 
............
danych37.26%44.23%51.20%58.17%65.14%72.11%79.08%86.05%93.02%100.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220100bytowski, pow.5787721023209972029436.32
220200chojnicki, pow.7039628530285112735640.53
220300człuchowski, pow.4577715234152291455833.28
226201Gdynia, m.20067110262610232610023251.14
220500kartuski, pow.7648635193351463424246.01
220600kościerski, pow.5054721102210562040041.75
220800lęborski, pow.4915518190181431753437.01
221100pucki, pow.5612424497244872371343.65
226301Słupsk, m.7850033006329383207142.05
221200słupski, pow.7232221946218992114130.34
229801Statki54545430100.00
221500wejherowski, pow.13391360764605875907745.38
  Gdynia, okr. 25 891822 382165 381373 370648 42.85
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto56238925803425744125081445.88
2Wieś32937912407712387811980437.67
3Statki54545430100.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1Brak danych54545430100.00
2do 5 0004850418808188001806338.78
3od 5 001 do 10 00013722447521474724579234.63
4od 10 001 do 20 00017474171488713196908640.91
5od 20 001 do 50 00025212810866210846410537443.10
6od 50 001 do 100 0007850033006329383207142.05
7od 100 001 do 200 00000000.00 
8od 200 001 do 500 00020067110262610232610023251.14
9pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca