.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / tarnogórski, pow. / Zbrosławice, gm.
Zbrosławice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15397
Powierzchnia: 148.71 km2
Zaludnienie: 103 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 12396
L. wyd. kart: 3546
28.61%
brak28.60%30.14%31.68%33.22%34.76%36.30%37.84%39.38%40.92%42.46% 
............
danych30.13%31.67%33.21%34.75%36.29%37.83%39.37%40.91%42.45%44.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica Gminna w Zbrosławicach (wejście od podwórza)236585385382736.07
2Świetlica Gminna w Wieszowie214266866864831.19
3Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedarach167939639638423.59
4Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu116430530529626.20
5Świetlica Zakład Produkcji Wody w Karchowicach49510410410321.01
6Świetlica Gminna w Ziemięcicach188650250247826.62
7Szkoła Podstawowa w Czekanowie109732132131329.26
8Szkoła Podstwowa w Kopienicy145532532430322.34
9Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Ojców Kamilianów w Zbrosławicach5418181833.33
10Dom Pomocy Społecznej Miedary w Miedarach5954543191.53
  Zbrosławice, gm. 12396 3546 3545 3401 28.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca