.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / tarnogórski, pow. / Ożarowice, gm.
Ożarowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5354
Powierzchnia: 43.72 km2
Zaludnienie: 122 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4309
L. wyd. kart: 1558
36.16%
brak28.60%30.14%31.68%33.22%34.76%36.30%37.84%39.38%40.92%42.46% 
............
danych30.13%31.67%33.21%34.75%36.29%37.83%39.37%40.91%42.45%44.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Ożarowicach, ul. Szkolna 10119342142140735.29
2Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, ul. Wolności 4865623223221435.37
3Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2158762162158839.13
4Szkoła Podstawowa w Zendku, ul. Główna 12687328428427532.53
  Ożarowice, gm. 4309 1558 1558 1484 36.16

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca