.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / tarnogórski, pow. / Radzionków, m.
Radzionków, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17213
Powierzchnia: 13.15 km2
Zaludnienie: 1308 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 13812
L. wyd. kart: 6065
43.91%
brak28.60%30.14%31.68%33.22%34.76%36.30%37.84%39.38%40.92%42.46% 
............
danych30.13%31.67%33.21%34.75%36.29%37.83%39.37%40.91%42.45%44.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, ul. Nałkowskiej 2177666566564337.44
2Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, ul. Sikorskiego 8a190093893892149.37
3Gminne Centrum Informacji, ul. Kużaja 1995034034032735.79
4Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szymały 36184682382380644.58
5Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, ul. Krzywa 18184881579579544.10
6Centrum Kultury "Karolinka", pl. Jana Pawła II 2181183783781646.22
7Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. ks. dr J. Knosały 16183086186184247.05
8Zespół Szkół Humanistyczno-Technicznych, ul. ks. dr J. Knosały 113185178678677442.46
  Radzionków, m. 13812 6065 6045 5924 43.91

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca