.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / tarnogórski, pow. / Miasteczko Śląskie, m.
Miasteczko Śląskie, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7358
Powierzchnia: 68.3 km2
Zaludnienie: 107 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5918
L. wyd. kart: 2178
36.80%
brak28.60%30.14%31.68%33.22%34.76%36.30%37.84%39.38%40.92%42.46% 
............
danych30.13%31.67%33.21%34.75%36.29%37.83%39.37%40.91%42.45%44.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miejski Ośrodek Kultury, ul. Srebrna 24237378075374632.87
2Publiczne Gimnazjum, ul. Dworcowa 8176069269068139.32
3Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Harcerska 5135750150149236.92
4Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej Brynica, ul. Łokietka 542820520520147.90
  Miasteczko Śląskie, m. 5918 2178 2149 2120 36.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca