.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / tarnogórski, pow. / Kalety, m.
Kalety, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8731
Powierzchnia: 76.68 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 7049
L. wyd. kart: 2765
39.23%
brak28.60%30.14%31.68%33.22%34.76%36.30%37.84%39.38%40.92%42.46% 
............
danych30.13%31.67%33.21%34.75%36.29%37.83%39.37%40.91%42.45%44.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja nr 6194074074072638.14
2Miejski Dom Kultury w Kaletach, ul. Lubliniecka nr 269926726726438.20
3Zespół Szkół w Kaletach, ul. Ks. Rogowskiego nr 43226390590587639.99
4Klub w Kaletach - Drutarni, ul. Koszęcińska nr 3351923823822945.86
5Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaletach- Miotku, ul. Orzeszkowej nr 10162861561559637.78
  Kalety, m. 7049 2765 2765 2691 39.23

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca