.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / rybnicki, pow. ...
rybnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 73747
Powierzchnia: 224.63 km2
Zaludnienie: 328 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 42
L. obw. z których
spłynęły dane:
42
L. upr. do głos.: 57697
L. wyd. kart: 23469
40.68%
brak35.59%36.61%37.63%38.65%39.67%40.69%41.71%42.73%43.75%44.77% 
............
danych36.60%37.62%38.64%39.66%40.68%41.70%42.72%43.74%44.76%45.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
241201Czerwionka-Leszczyny, gm.3234913152131371265240.66
241202Gaszowice, gm.679824202417231835.60
241203Jejkowice, gm.283412951293125045.70
241204Lyski, gm.719027972795269238.90
241205Świerklany, gm.852638053801362944.63
  rybnicki, pow. 57697 23469 23443 22541 40.68
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2253188178810849039.13
2Wieś3516614652146331405141.67
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000283412951293125045.70
2od 5 001 do 10 0001398852175212501037.30
3od 10 001 do 20 000852638053801362944.63
4od 20 001 do 50 0003234913152131371265240.66
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca