.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / gliwicki, pow. ...
gliwicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 114735
Powierzchnia: 663.35 km2
Zaludnienie: 172 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 72
L. obw. z których
spłynęły dane:
72
L. upr. do głos.: 92224
L. wyd. kart: 33210
36.01%
brak26.12%28.30%30.48%32.66%34.84%37.02%39.20%41.38%43.56%45.74% 
............
danych28.29%30.47%32.65%34.83%37.01%39.19%41.37%43.55%45.73%47.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240503Gierałtowice, gm.851240764072394947.89
240501Knurów, m.3183912392123761199338.92
240504Pilchowice, gm.830130183012290436.36
240502Pyskowice, m.1522548574834468831.90
240505Rudziniec, gm.848530123008285235.50
240506Sośnicowice, gm.650321552151207833.14
240507Toszek, gm.866722642255217626.12
240508Wielowieś, gm.469214361436137330.61
  gliwicki, pow. 92224 33210 33144 32013 36.01
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto5180318798187541817136.29
2Wieś4042114412143901384235.65
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001119535913587345132.08
3od 10 001 do 20 0004919017227171811656935.02
4od 20 001 do 50 0003183912392123761199338.92
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca