.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sosnowiec / będziński, pow. ...
będziński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 150796
Powierzchnia: 368.02 km2
Zaludnienie: 409 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 91
L. obw. z których
spłynęły dane:
91
L. upr. do głos.: 126684
L. wyd. kart: 45551
35.96%
brak29.36%30.31%31.26%32.21%33.16%34.11%35.06%36.01%36.96%37.91% 
............
danych30.30%31.25%32.20%33.15%34.10%35.05%36.00%36.95%37.90%38.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240101Będzin, m.4927917250172311643435.00
240104Bobrowniki, gm.939635783578341138.08
240102Czeladź, m.2891510826108211038337.44
240105Mierzęcice, gm.575516901690162229.37
240106Psary, gm.916531933168303334.84
240107Siewierz, gm.984936083602338636.63
240108Sławków, m.563621852174203738.77
240103Wojkowice, m.868932213218307837.07
  będziński, pow. 126684 45551 45482 43384 35.96
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto9704835237351943357236.31
2Wieś296361031410288981234.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0002008070967082673735.34
3od 10 001 do 20 000284101037910348983036.53
4od 20 001 do 50 0002891510826108211038337.44
5od 50 001 do 100 0004927917250172311643435.00
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca