.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / sztumski, pow. / Mikołajki Pomorskie, gm.
Mikołajki Pomorskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3856
Powierzchnia: 91.75 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 2817
L. wyd. kart: 619
21.97%
brak18.63%20.22%21.81%23.40%24.99%26.58%28.17%29.76%31.35%32.94% 
............
danych20.21%21.80%23.39%24.98%26.57%28.16%29.75%31.34%32.93%34.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul. Szreibera 10, Mikołajki Pomorskie168350049947729.71
2Szkoła Podstawowa, Cieszymowo 1113411911911810.49
  Mikołajki Pomorskie, gm. 2817 619 618 595 21.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca